Wie is wie?

Voorzitter van het bestuursorgaan

Dhr. Peter Michielssens

Website van het schoolbestuur:
www.ignas.be

Directieteam basisschool

Dhr. Walter Van Boxem

Mevr. Lieve Belet

Mevr. Machteld Horemans

Beleidsondersteuner kleuterschool

Mevr. Isabelle Deceulaer

Algemeen directeur OLVCplus

Mevr. Cécile Veraert

CLB (centrum voor leerlingbegleiding)

VCLB De Wissel

Hallerhofstraat 7

2100 Deurne

www.vclbdewisselantwerpen.be

contactpersonen CLB

CLB anker Yasmien Willems

Paula Jussila
dr. Ellen Jochems
Bea Van Dongen (verpleegkundige)

Voorzitter ouderraad

Mevr. Véronique Saverys - Vanden Bempt

contact: ouderraad@olvcsj.be

Voorzitter schoolraad

Mevr. Diane Moonen - Swinnen

Samenstelling van de beroepscomissie

De beroepscomissie wordt samengesteld zodra er een ouder zich tot de beroepscomissie richt. Vooraf moeten echter een aantal stappen gezet worden die beschreven staan in het schoolreglement.

Pedagogische begeleiding

Ons schoolteam staat er niet alleen voor maar wordt ondersteund door de SJ-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun ignatiaanse partnerscholen.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit de overheid.

Schoolbegeleiders algemene vakken:

Dhr. Wouter Vandewalle & dhr. Lieven De Luyck

Schoolbegeleiders godsdienst:

Dhr. Wouter Vandewalle & dhr. Lieven De Luyck

Schoolbegeleider bewegingsopvoeding:

Mevr. Ingaline Dierckx - Visschers