Praktische info lagere school

SCHOOLUREN

Start van de dag om 8.45 u.

Het belsignaal gaat om 8.45 u. Daarvoor spelen de kinderen van de lagere school nog even samen op de avonturenspeelplaats

einde van de dag om 15.20 u.

Onze schooldag stopt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.20 u.

Woensdagen

Op woensdag eindigt onze schooldag om 12.20 u. Er is op woensdag geen naopvang op school.

vooropvang vanaf 7.45 u.

Wil je graag extra vroeg naar school komen? Dat kan bij ons vanaf 7.45 u.!

naopvang tot 17.30u.

Na schooltijd voorzien we (behalve op woensdag) 2 studies: onze opvangstudie tot 16.30 u. en avondstudie tot 17.30 u.

leuke naschoolse activiteiten

In samenwerking met een externe partner kan je kind na schooltijd deelnemen aan een extra (sport)activiteit!

PRAKTISCH

Bedankt om er voor te zorgen dat je kind op tijd op school is!

Breng best je kleuter te voet of met de fiets naar school. Kom je toch met de wagen? Hou dan rekening met onze schoolstraat van 8.30 u. tot 8.45 u.

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Daarom vinden wij het belangrijk dat onze kinderen gezond (leren) eten. Snoep en suikerhoudende dranken horen niet thuis op school. Op woensdag krijgt elk kind een stukje fruit van de school. 

In samenwerking met een externe organisatie kunnen wij voor de kinderen van onze kleuter- én lagere school een leuk aanbod van naschoolse activiteiten aanbieden. Deze lesjes vinden plaatst na de schooluren in onze turnzalen.

Als digitaal leerplatform gebruiken we Smartschool. Elke ouder krijgt een persoonlijke login in de eerste weken dat je kind op onze school start. Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen ook een eigen account. 

ONZE VISIE

Onze lagere school bestaat uit zes leerjaren van telkens vier klassen.

In elk jaar wordt er gewerkt aan de totale ontwikkeling van de basisvaardigheden elk kind. Alle leerjaren leggen daarbij wel hun eigen klemtonen.

In de eerste graad ligt het accent op het verwerven van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Ook creativiteit, beweging, sociale vaardigheden, psychomotoriek zijn hier zeer belangrijk.

In de tweede graad gaat er steeds meer aandacht naar taal, rekenen en denken. Het leren leren waar in de eerste graad al enkele aanzetten waren toe gegeven, ontwikkelt zich hier verder.

In de derde graad neemt het belang van de cognitieve component toe zonder daarom de totaalontwikkeling van het kind uit het oog te verliezen.

Onze lagere school evolueerde de voorbije jaren naar een autonome basisschool met eigen leerprogramma’s. Door een goede communicatie en samenwerking onderling is het mogelijk de doorstroming naar de middelbare school zo vlot mogelijk te laten verlopen.

HET UNIFORM

Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar dragen op alle schooldagen (tenzij anders afgesproken voor uitstappen) het schooluniform.

Voor een beschrijving en info over het schooluniform verwijzen we je graag door naar de aparte pagina over het schooluniform.

EN WAT NA HET ZESDE LEERJAAR?

Door onze brede basisvorming zijn de leerlingen van ons zesde leerjaar helemaal klaar voor de grote stap naar het secundair onderwijs. Gedurende het laatste schooljaar bereiden we de leerlingen hier op voor en gaan we samen op zoek, aan de hand van de sterktes en talenten van elk kind, naar de geschikte studierichting of school.

Op onze schoolcampus is ook de secundaire school OLVCplus verbonden. Leerlingen van onze lagere school kunnen doorstromen naar onze secundaire afdeling waardoor we een schoolaanbod van 2,5 jaar tot 18 jaar kunnen aanbieden.