Opvoedingsproject

Onze basisschool is een jezuiëtencollege. Daarom is ons opvoedingsproject Ignatiaans geïnspireerd naar Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuiëtenorde.

Dit opvoedingsproject vertaalt zich in 10 basisbewegingen die dagelijks worden toegepast in onze klaspraktijk. Deze 10 bewegingen drukken engagement en dynamiek uit en zorgen voor een handige leidraad in het pedagogisch handelen van alle leerkrachten op onze school.

Ignatiaans opvoedingsproject

Klik op ondertaande knop om de brochure te openen.